แทงบอล

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ goharrison.org เรากำหนดไว้เป็นดังนี้:

1.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: เรามีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยและให้ความสำคัญความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.การใช้ข้อมูล: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น และจะไม่ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

3.การเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน นอกจากกรณีที่มีการบังคับตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ความปลอดภัย: เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และมีมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต

5.การใช้คุกกี้ (Cookies): เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามและวิเคราะห์การใช้งานของท่านเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์

6.ความเป็นส่วนตัวของลิงก์ภายนอก: เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก แต่เราไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านี้